ustec

nomina horari permisos nomenaments centres altres

sstt muface oposicions borsa destinacio ct atur direccions jubilacio retribucio normativa plantilles agenda reduccio mesa

concurs de trasllats

(Podeu consultar els C.T. d'altres anys al final de la pàgina)

CURS 2018-19

NORMATIVA ESTATAL:

BOE: Orden EFP/1015/2018, de 1 de octubre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2018/2019, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

 

linia vermella

Agenda -Aplicatiu - Normativa primÓria - Normativa secundÓria - Barem - Centres de mÓxima complexitat per SSTT - Llistat i mapa de tots els centres educatius per zona - Concursar al P.ValenciÓ - VACANTS

2016 2017 linia vermella

Resolució de 12 de maig de 2017, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es fa pública amb caràcter provisional la llista de centres educatius qualificats de màxima complexitat

17/05/2017

Publicada RESOLUCIÓ DEFINITIVA PRIMÀRIA

Consulta per codi ATRI

Consulta per usuari temporal

PDF del MEC:

De la A la E

De la F a la L

De la M a la Q

De la R a la Z

10/05/2017

RESOLUCIÓ DEFINITIVA SECUNDÀRIA FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I IDIOMES.

Consulta per codi ATRI

Consulta per usuari temporal

PDF del MEC:

De la A la E

De la F a la L

De la M a la Q

De la R a la Z

INSPECCIÓ

CONSULTA PER DNI

05 / 04 /2017

Publicació vacant definitives: Convertir en definitivves les vacants provisionals amb les variacions publicades als respectius DOGCs:

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/703/2017, de 28 de març, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i en instituts escola, i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/704/2017, de 28 de març, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

1. TERMINIS de RECLAMACIÓ I DESISTIMENT:

Tot i que el Departament ha informat que el termini de reclamacions i desistiments acaba el 22/3 (SEC i inspe) i el 29/3 (PRI) la convocatòria publicada pel mateix Departament marcava 10 dies naturals. Per tot això, USTEC·STEs recomana per seguretat jurídica registrar les reclamacions i desisitiments fins el 17/3 (SEC i inspe) i el 24/3 (PRI)

2. Requisit lingüístic de Valencià:

Ja vàrem ésser molt clars amb la manera de concursar al País Valencià, però hi ha moltes incidències en el concurs de trasllat, per no tenir el requisit lingüístic de valencià, la qual cosa no és veritat, per una descordinació entre la Conselleria valenciana i la catalana no es reconeix en tots els casos; que s'ha de fer?

3. També hem constatat problemes amb els mèrits en centres d'especial dificultat. Cal que comproveu que realment se us ha comptat la puntuació escaient i si no és el cas reclamar dins els terminis (a l'espai d'afiliació també podreu trobar la sol·licitud de reclamació general del concurs).

14 de març:

LListat amb adjudicació provisional cos de mestres. Accés a l'aplicatiu MEC

Aplicatiu Departament Codi ATRI

Reclamacions i desistiments, segons el Departament, del 15 al 29 de març.

Podeu trobar els impresos a la zona d'afiliació

Llistes estatals:

De la A a la E

De la F a la L

De la M a la Q

De la R a la Z

7 de Març:

(7/3) Llistat amb adjudicació provisional cossos d'ensenyament secundari i inspecció. Accés a l'aplicatiu

Llistes estatals:

De la A a la E

De la F a la L

De la M a la Q

De la R a la Z

Inspecció

Desistiments i reclamacions, segons el Departament, del 8 al 22 de març

Podeu trobar els models per al desistiment i/o reclamació a l'espai d'afiliació

14 de febrer:

Publicades les vacants del concurs de Trasllats:

Primària / Secundària, inspecció, EOI i ensenyaments de règim especials

Podeu descarregar-vos els models de reclamació de les vacants a l'espai d'afiliació

PLACES GLOBALS COS DE MESTRES: (2.331)

COS DE MESTRES, PLACES PER SSTT.

st --> SSTT (Servei Territorial):

ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre

 

VACANTS A SECUNDÀRIA PER SSTT I ESPECIALITAT (3341 places)

linia vermella

31/01/2017 Publicació de la llista provisional de participants amb baremació. Termini per fer reclamacions: de l'1 al 7 de febrer.

Amb codi ATRI

Amb usuari temporal

Impressos per fer les reclamacions

linia vermella

AccÚsáa la sol·licitud: ACCÉS A L'APLICATIU

Convocatòria (a nivell estatal) del Concurs de Trasllats (que recordeu, es fa cada dos anys).

Publicada la normativa pel territori del Ministerio (MEC)

DOGC Normativa primària

DOGC: Normativa secundària, règims especials, EOI, arts i disseny i inspecció

xerrades informatives

full informatiu

Full informatiu d'USTEC del Concurs de Trasllats 2016-2017

barem

barem 16 17 concurs trasllats ensenyament

Requisits procediment per reconèixer activitats de formació permanent

Centres de màxima complexitat:

Aquests centres s'han de demanar de manera específica. Anotant el codi de centre.

SSTT Baix Llobregat

SSTT Barcelona Comarques

SSTT Catalunya Central

SSTT Girona

SSTT Lleida

SSTT Maresme Vallès Oriental

SSTT Tarragona

SSTT Terres de l'Ebre

SSTT Consorci d'Educació

SSTT Vallès Occidental

Dimecres 5 d'octubre de 2016 linia

caixa meses

CONCURS DE TRASLLATS.

Dates:
Publicació al DOGC: 27 d'octubre de 2016.
Sol·licituds: 8 al 28 novembre (inclosos) de 2016.
Vacants provisionals: Abans del 15 de febrer de 2017.
Vacants definitives: Abans del 6 abril de 2017.
Destinacions definitives: Mitjans de maig.

NO HI HA NOVETATS EN RELACIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE FA DOS ANYS:

Excepte dels títols Universitaris de 1r cicle no es puntuaran aquells que s’hagin convalidat totalment per a l’obtenció d’una titulació superior.

Participants:
Hi ha un total de 5.613 persones que són Propietàries Provisionals i estan obligades a concursar:
3.613 de primària, 1.941 de secundària, 41 d’EOI i 18 de EAPD.

Demandes d’USTEC·STEs:

caixa normativa

fletxa verda BOE: Orden ECD/1596/2016, de 23 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslado de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2016/2017, para personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

fletxa verdaDOGC: RESOLUCIÓN ENS/2292/2016, de 11 de octubre, de convocatoria de concurso de traslados dirigida al personal funcionario de carrera del cuerpo de maestros para proveer puestos de trabajo vacantes en escuelas e institutos escuela y los dos primeros cursos de la ESO en institutos e institutos escuela.

fletxa verdaDOGC: RESOLUCIÓN ENS/2293/2016, de 11 de octubre, de convocatoria de concurso de traslados dirigida al personal funcionario de carrera para proveer puestos de trabajo vacantes en la Inspección de Educación, y puestos de trabajo vacantes correspondientes a los cuerpos de enseñanzas secundarias y de régimen especial en los institutos, institutos escuela y secciones, en las escuelas oficiales de idiomas y en las escuelas de arte y superiores de diseño.

INSTRUCCIONS PER LES PERSONES QUE CONCURSEN AL PAÍS VALENCIÀ

 


2014 2015transparentlinia vermella

Dimarts 26 de maig de 2015 linia

Publicades les adjudicacions definitives al cos de mestres:

Departament d'Ensenyament:

Ministerio d'Educación:

Dimarts 12 de maig de 2015 linia

Publicades les adjudicacions definitives Cos de secundària i d'inspecció:

Secundària:

Cos d'inspecció:

Dimarts 14 d'abril de 2015 linia

Publicades les vacants definitives COS DE MESTRES - (PDF) - SECUNDÀRIA - (PDF)

Diumenge 24 de març de 2015 linia

cos mestres

Publicada la resolució amb les adjudicacions provisionals de totes les persones participants al cos de mestres (.pdf):

fletxa verda PDF MEC 2014-resolucion-provisional-maestros-A-E

fletxa verda PDF MEC 2014-resolucion-provisional-maestros-F-L

fletxa verda PDF MEC 2014-resolucion-provisional-maestros-M-Q

fletxa verda PDF MEC 2014-resolucion-provisional-maestros-R-Z

 

Accés a l'aplicatiu del MECD

[Incidències amb l'aplicatiu? Truca al SAU]

Accés amb usuari temporal

 

fletxa verda Model de reclamació i /o desistiment Baix Llobregat (espai afiliació)

reclamacions Termini per presentar reclamacions i desistiments segons el Departament: del 25 de març al 7 d'abril de 2015.

linia verda

Divendres 13 de març de 2015 linia

cos inspeccio secundaria

Publicada la resolució amb les adjudicacions provisionals de totes les persones participants a secundària i inspecció (.pdf):

1.- de la A a la E

2.- de la F a la L

3.- de la M a la Q

4.- de la R a la Z

5.- Inspecció

 

Accés a l'aplicatiu del MECD

Accés a l'aplicatiu del Departament (amb codi ATRI)

 

fletxa verda Model de reclamació i /o desistiment Baix Llobregat (espai afiliació)

reclamacions Termini per presentar reclamacions i desistiments segons el Departament: del 14 al 26 de març de 2015.

linia verda

Dijous 12 de març de 2015 linia

Informació Concurs de Trasllats 2014 - 2015

És previst que la resolució provisional del concurs de trasllats dels cossos d'ensenyaments secundaris i de la Inspecció es faci pública, juntament amb la resta de comunitats autònomes, al llarg de demà divendres 13 de març. Les llistes es podran consultar al web del Departament.

Únicament les persones que han participat a la convocatòria podran tenir accés a les dades del concurs, a través de l'usuari d'ATRI o de l'usuari temporal que s'hagin creat per a aquesta convocatòria. La consulta es pot fer per participant, centre adjudicat o especialitat ordenada per barem. Les direccions dels centres podran accedir a la consulta per centre. El termini de reclamacions i desistiments, en aquest cas quan la participació sigui voluntària, serà del 14 al 26 de març, ambdós inclosos.

Els models de reclamació els trobareu a la vostra disposició tant al Registre com a la pàgina Web dels nostres Serveis Territorials. L'accés des del Web es fa accedint a través de la ruta següent: Personal Docent, Provisió de personal docent. Si us hi fixeu hi ha dos models: un per a la revisió dels apartats que valora el Servei de Personal Docent i un altre per a la revisió dels apartats que valora la comissió avaluadora. 

Per a qualsevol dubte i/o aclariment en relació amb aquestes llistes, caldrà que les persones interessades s'adrecin a la Secció de Gestió de Personal Docent, i concretament al Negociat de personal d'ensenyaments secundaris i de règim especial. 

Quant al concurs del cos de mestres, la resolució provisional és prevista per al dimarts 24 de març.

No hi ha cap data oficial per a la publicació de les adjudicacions provisionals. Les dates previstes no s'han complert.

linia verda

Divendres 13 de febrer de 2015 linia

vacants provisionals

Feu clic aquí

Quantificació de les vacants provisionals:

quantificacio vacants

Secundària: Veure quadre de la dreta

linia verda

Dijous 30 d'octubre de 2014** linia

(**: Data de publicació en el DOGC)

caixa normativa

fletxa verda DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2251/2014, de 10 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

fletxa verda DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2252/2014, de 10 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.

linia verda

Dissabte 4 d'octubre de 2014* linia

(*: Data de publicació en el BOE)

caixa normativa

fletxa BOE: Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2014/2015, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Terminis:

fletxa Del día 6 de novembre al 24 de noviembre de 2014, ambdós inclosos.

(Encara que es participi per diferents especialitats, només es presentarà una sol·licitud per cada cos, adreçant-la a l'Administració educativa a la que es pertany.)

linia verda

xerrades informatives

Feu clic aquí.

linia verda

vacants

fletxa Les vacants provisionals es publicaran abans del dia 13 de febrer de 2015.

fletxa Les vacants definitives es publicaran abans del 14 d'abril del 2015.

(Recordeu que no sortirà cap plaça vacant corresponent a CFA/AFA [Adults], ja que segons el Dept. d'Ensenyament són llocs específics.)

linia verda

barem

barem ct

La puntuació corresponent al subapartat 6.7 (4.4 en els cossos de la Inspecció) es publicarà, si s'escau, en les adjudicacions provisional i definitiva, en cas d'obtenir adjudicació en una comunitat autònoma que ho prevegi.

(Els punts de català es sumaran per les places de Catalunya, no els veureu escrits en el total)

fletxa Llistat de centres classificats com de Màxima Dificultat

fletxa Informació important per CAEPs i ZERs

linia verda

full informatiu

Full informatiu d'USTEC del Concurs de Trasllats 2014-2015

 

2012-2013transparentlinia vermella

(Pot ser que alguns enllaços ja no funcionin)

Feu clic aquí

 

2010-2011transparentlinia vermella

(Pot ser que alguns enllaços ja no funcionin)

Feu clic aquí

sindicat

TERMINIS curs 18-19:

Publicació de la convocatòria 31 d'octubre

Termini sol·licitud: del 6 al 27 de novembre
Vacants provisionals: finals de febrer o principis de març
Adjudicacions provisionals: del 12 al 20 de març
Vacants definitives: finals d'abril o principis de maig
Adjudicacions definitives: del 14 al 23 de maig

 

linia vermella

 

fletxa verda Llistat i mapa de tots els centres per zona educativa

fletxa verda Accés a l'aplicatiu del MECD: PENDENT

mecd

fletxa verda Accés aplicatiu del Departament:

[Incidències. Truca al SAU]

linia vermella

publicacions

fletxa verda Full informatiu d'USTEC del C.T. (2016-2017):

ct

linia vermella

agenda

CURS 2016-2017

fletxa verda 5 d'octubre de 2016:

Normativa del C.T. al B.O.E.

linia verda

fletxa verda 27 d'octubre de 2016:

Publicació de la convocatòria al D.O.G.C. (SEC/PRI).

linia verda

fletxa verda Del 8 al 28 de novembre de 2016:

Presentació d'instàncies telemàtiques.

linia verda

fletxa verda Abans del 15 de febrer de 2017:

Vacants provisionals del C.T.

linia verda

fletxa verda Data per concretar:

Resolució amb les adjudicacions provisionals del cos d'Inspecció i Secundària.

linia verda

fletxa verdaData per concretar:

Reclamacions i desistiments del cos d'Inspecció i Secundària del C.T.

linia verda

fletxa verda Data per concretar:

Resolució amb les adjudicacions provisionals del cos de mestres.

linia verda

fletxa verda Data per concretar:

Reclamacions i desistiments del cos de mestres del C.T.

linia verda

fletxa verda Abans del 6 d'abril de 2017: Vacants definitives del C.T.

linia verda

fletxa verda Mitjans de maig de 2017:

Resolució definitiva del C.T. (no es pot desistir).

linia verda

fletxa verda 1 de setembre de 2017:

Presa de posessió al lloc obtingut al C.T.

linia vermella

campanyes

fletxa verda TU FAS POSSIBLE AQUESTA WEB. AFILIA'T: Perquè depenem essencialment de les aportacions de l'afiliació (en més d'un 90%) i no pas de fons públics i subvencions. Un fet que ens permet tenir la més absoluta indepedència d'actuació davant l'Administració, els partits polítics i les institucions.

afiliat

linia negra

seus ustec

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

18/10/2018 12:54 (243)