Política de privadesa

Des d’USTEC·STEs-IAC volem oferir-te seguretat i confiança amb el tractament de les teves dades personals. Per això, hem implementat la present Política de Privadesa que compleix amb els paràmetres i mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, recollides al Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de les teves dades personals i la utilització de les mateixes. El nostre objectiu és garantir la teva privacitat i ser transparents en l’ús de les teves dades.

En aquesta Política de Privacitat també volem aprofitar per informar-te sobre com tractarem les teves dades i demanem les teves dades amb finalitats relacionades amb l'enviament de comunicacions electròniques i correu postal. Tot això en virtut del que disposa el Reglament conegut com e-Privacy, 2017/0003, de 10 de gener de 2017, sobre el respecte de la vida privada i la protecció de les dades personals en el sector de les comunicacions electròniques i per qual es deroga la Directiva 2002/58 / CE.

1. Qui és el titular del lloc web http://www.sindicat.net, de les bases de dades i el responsable d’aquesta Política de Privacitat?

El titular és USTEC·STEs-IAC

Domicili: Ronda Universitat 29, 5è, 08007 Barcelona

Telèfon: +34 93 3027606

Correu electrònic: protecciodades@sindicat.net

Inscrit al Registre de la Direcció General de Relacions Laborals, Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, el dia 18 de desembre de 1.997, amb el número d’expedient 97/79/78.

2. Quines dades recollim?

Normalment, a través del nostre web, correu electrònic, correu postal i presencialment recollim dades de contacte de personal docent i laboral del sector de l’ensenyament a l’efecte de facilitar informació del sindicat i sobre condicions de treball per als diferents nivells i que oferim a través del lloc web, com es descriu a continuació.

3. On recollim les teves dades personals?

3.1. A l’apartat del nostre web: Afilia’t

3.2. Gestionem les dades a través del nostre correu electrònic: protecciodades@sindicat.net.

A través del correu protecciodades@sindicat.net pots escriure'ns i/o requerir la informació que consideris necessària per aclarir els dubtes relacionats amb el tractament de les teves dades per part del sindicat.

3.3. A través dels formularis de Contacte

A través dels formularis de contacte on hauràs d’omplir una sèrie de camps per a identificar-te, i recollirem la informació necessària per a donar el teu consentiment a la política de privadesa d’USTEC·STEs-IAC.

3.4. A través del formulari d’afiliació en paper

Mitjançant aquest canal recollim les dades identificatives per tal d’inscriure la persona com a sol·licitant de l’afiliació al Sindicat.

3.5. A través dels formularis d’inscripció d’activitats, xerrades i actes organitzats per USTEC·STEs-IAC

Mitjançant aquest formulari recollim també les teves dades necessàries per a poder-te inscriure en aquestes activitats.

3.6. A través de la subscripció als butlletins d'informació

Per subscriure’s a qualsevol butlletí d'informació del Sindicat, hauràs d'emplenar el camp en el qual es demana l'adreça de correu electrònic de destinació dels butlletins.

3.7. A través de les xarxes socials

Podrem recollir les teves dades a través del teu perfil d'usuari en les xarxes socials que utilitzem des de USTEC·STEs-IAC les quals estan detallades en l'apartat 11 de la present política.

3.8 A través de dades de concursos públics que compten amb resolució de la seva publicació.

La transparència com a principi constitucional d'actuació de les Administracions Públiques obliga a les Administracions a informar a les persones interessades per protegir el seu dret de reclamació i recurs per a l'obtenció de llocs de treballs públics. USTEC·STEs-IAC creu fermament en aquest principi d'objectivitat de la funció pública i facilitarà informacions públiques de les Administracions públiques sense proporcionar-ne la identificació personal.

4. Quin és l’objectiu o finalitat de la recollida de dades?

La finalitat de la recollida de dades en tots els apartats esmentats en el punt anterior és la de mantenir un contacte directe i personalitzat amb les persones usuàries dels serveis del sindicat, és a dir, les nostres afiliades i afiliats, així com la resta de persones interessades en rebre informació del sindicat i sobre condicions de treball. D'aquesta manera, farem servir les teves dades per a atendre els dubtes o la informació que ens hagis requerit en relació a les activitats del sindicat i sobre condicions de treball, i poder gestionar les teves sol·licituds amb el màxim de garanties de protecció de les dades personals.

El correu electrònic des del qual ens escriguis al nostre correu (o el que tu designis), l'utilitzarem per remetre’t informació relacionada amb els dubtes o inquietuds que ens hagis plantejat o per a fer els tràmits o ajudar-te amb els tràmits que necessitis.

En cap cas rebràs informació de tercers sense haver-te informat i sol·licitat el teu consentiment exprés prèviament, vetllant d'aquesta manera per complir amb els paràmetres de la normativa europea.

Així mateix, t’informem que les teves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que no siguin la mera informació dels serveis i de les activitats que ofereix USTEC·STEs-IAC i que pretenem que siguin de la teva utilitat.

Únicament per a les gestions derivades del cobrament de les quotes sindicals es compartiran les teves dades amb l’entitat bancària corresponent.

Al nostre web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les teves dades a qualsevol altra entitat o empresa.

5. Ús de les teves dades personals

USTEC·STEs-IAC comunica a la seva afiliació i a la resta de persones usuàries dels serveis del sindicat, que les dades personals que ens facilitin seran tractades per a les finalitats previstes a continuació:

6. Compartir informació amb tercers

Com ja s'ha establert en els punts anteriors, USTEC·STEs-IAC no facilitarà les dades de les persones usuàries a tercers. En el cas que volgués fer-ho, se t’informarà prèviament i se’t sol·licitarà el teu consentiment.

Com s’ha informat al punt quart, solament per a les gestions derivades del cobrament de les quotes sindicals es compartiran les teves dades amb l’entitat bancària corresponent.

7. Consentiment inequívoc per al tractament de les teves dades personals

En compliment del que exigeix el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 i atenent al que estableixen les nostres polítiques internes, cada vegada que com a usuària o usuari ens facis arribar o enviïs dades personals hauràs de donar el teu consentiment exprés fent clic a la casella o enllaç que apareix a cada formulari on es recullen les teves dades.

També, quan ens escriguis a algun dels nostres correus electrònics de contacte o bé a qualsevol altre habilitat per a funcionalitats concretes dins el web, estaràs acceptant expressament que puguem demanar les teves dades per la finalitat o petició que ens hagis indicat.

Amb aquesta/es acció/accions, ens estàs manifestant de forma lliure i inequívoca que estàs d'acord amb que USTEC·STEs-IAC tracti les teves dades segons les finalitats esmentades en els apartats anteriors.

Les persones usuàries (afiliades o no) han de garantir que les dades personals facilitades al Sindicat són veraces i es fan responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

L'acceptació de les persones usuàries de què les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tot això d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

8. Sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i oblit

El Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 ha implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a la usuària o usuari exercir els seus drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades.

USTEC·STEs-IAC t’ofereix la garantia legal de l’aplicació d’aquests drets pel que, en qualsevol moment i/o quan així ho consideris convenient, podràs fer ús dels teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, o oblit escrivint al correu electrònic de contacte o al domicili indicats al capdamunt, és a dir, al correu: protecciodades@sindicat.net o bé dirigint-se a USTEC·STEs-IAC, Ronda Universitat 29, 5è, 08007 Barcelona.

En tots els casos, hauràs d’adjuntar còpia del teu passaport, DNI o NIE (titular de les dades) indicant a l'assumpte de manera expressa la petició que desitges realitzar: accés, rectificació, cancel·lació, oposició o oblit.

No obstant això, és important que com a persona usuària tinguis en compte que la informació que ja hagis compartit anteriorment amb altres usuàries o usuaris per altres vies podria continuar essent visible i que el Sindicat s'exonera de tota responsabilitat en relació amb l'eliminació d'aquesta informació.

De la mateixa manera, USTEC·STEs-IAC no controla el sistema de renovació dels mecanismes de recerca de tercers, podent contenir-se en aquests mecanismes certa informació del perfil públic que ja hagi estat cancel·lada pel Sindicat però que encara consti en Internet per la redifusió de la mateixa i, en aquest cas, recomanem que et dirigeixis als responsables d'aquestes plataformes per sol·licitar la cancel·lació o l'exercici del dret a l'oblit.

T’expliquem en què consisteix cada dret:

Accés: A través de l'exercici d'aquest dret pots conèixer les dades de caràcter personal que estan essent tractades de la teva persona per part del Sindicat, la seva finalitat, l'origen o la seva possible transferència a tercers.

Rectificació: Consisteix en garantir que puguis modificar les teves dades de caràcter personal inexactes o incompletes, o que no vulguis que constin havent d'especificar a la sol·licitud quines dades vols modificar.

Cancel·lació: Permet la cancel·lació de les teves dades personals per inadequades o excessives.

Oposició: Amb el dret d'oposició pots oposar-te a que es realitzi el tractament de les teves dades en supòsits en què hagi estat prestat el consentiment o bé quan aquest tractament tingui com a fi l'adopció d'una decisió referida a les teves dades personals basada únicament en un tractament automatitzat d’aquestes.

Supressió o oblit: Podràs sol·licitar la supressió de les dades personals sense dilació innecessària quan es doni algun dels supòsits contemplats. Per exemple, tractament il·lícit de dades o quan hagi desaparegut la finalitat que va motivar el tractament o recollida.

9. Majoria d’edat

Per a ser usuària registrada o usuari registrat d'USTEC·STEs-IAC és necessària la majoria d'edat, pel que serà condició que siguis major de 18 anys.

10. Mesures de seguretat en la recollida de dades

Per garantir la seguretat del nostre web i de les bases de dades d'USTEC·STEs-IAC hem integrat un sistema de seguretat que ens permet mantenir la confidencialitat i la integritat de les dades de les nostres persones usuàries que hagin estat remesos o recollits a través dels mitjans esmentats al punt 3.

D'aquesta manera, USTEC·STEs-IAC manté els nivells de seguretat de protecció de les teves dades requerides pel Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, de 27 d'abril, i ha disposat tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que la usuària o usuari faciliti a través dels diferents mitjans especificats al punt 3.

També, en qualitat d’usuària o usuari del nostre web i els diferents mitjans utilitzats, entens, acceptes i comprens que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, ens obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries que et permetin confiar en la veracitat i seguretat del web i els formularis en els que estàs introduint les teves dades. Nosaltres també farem el possible per garantir en tot moment la privadesa i seguretat de les teves dades d'identificació, fent ús sempre de la màxima diligència i implementant les mesures que siguin necessàries.

La usuària o usuari és responsable de les mesures de seguretat que implementi en relació amb la protecció de les seves dades, amb la qual cosa, USTEC·STEs-IAC no es fa responsable de les situacions on la usuària o usuari no hagi implementat les mesures de seguretat que corresponguin, ni de les seves conseqüències, així com degut a causes o danys provocats per tercers aliens a l'entitat, incloent casos fortuïts i/o de força major.

D'acord amb allò establert abans, el Sindicat no pot garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que la usuària o usuari faci dels serveis oferts al lloc web. No obstant això, com a mesura, sí que s'han disposat les condicions d'ús descrites en l’apartat 5.

11. Política a les xarxes socials

USTEC·STEs-IAC disposa d'un perfil corporatiu a les xarxes socials Facebook, Twitter, Youtube, Instagram i Telegram...

Així, en virtut del que disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, el Sindicat és "Responsable del tractament de les teves dades" amb motiu de l'existència d'aquests perfils a les xarxes socials i el fet que ens segueixis o et puguem seguir.

Això significa que, si decideixes incorporar el teu perfil com a seguidora o seguidor donant un "Like" o un "M'agrada" als nostres continguts o perfils, acceptes la present política de privadesa, on t’expliquem els teus drets i sobre com fem servir les teves dades.

En qualitat de responsable del tractament de les teves dades, garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels teus drets, tot sempre sota els efectes del Reglament abans esmentat.

D'altra banda, t'informem que utilitzarem aquestes xarxes socials per anunciar les notícies o informació rellevants relacionades amb els projectes que realitzem, activitats que organitza USTEC·STEs-IAC, o bé on hi participa, o bé sobre temes que considerem que poden ser del teu interès en relació a activitats del Sindicat o condicions laborals. Emprant les funcionalitats d'aquestes plataformes, és possible que al teu mur o perfil, vegis publicades notícies amb aquest tipus d'informació.

Ara bé, també et fem saber que no hi ha cap vincle entre USTEC·STEs-IAC i aquestes plataformes o xarxes socials, de manera que hauràs d’acceptar la seva política d'ús i condicions un cop accedeixis a les mateixes i/o validis els seus avisos, termes i condicions en el procediment de registre. Així, el Sindicat no serà mai responsable de l'ús o tractament de les dades que es facin fora de l'estricta relació i prestació de serveis indicades en aquesta política.

12. Modificació de la present Política de Privadesa

USTEC·STEs-IAC es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que pogués realitzar de les dades personals les usuàries o usuaris del web i dels serveis del Sindicat.

En cas que aquesta modificació afectés al tractament de les teves dades, per exemple, perquè es pretengui realitzar algun tractament addicional dels mateixos, no informat prèviament, procediríem a notificar-te d’aquesta realitat perquè indiquis la teva conformitat o disconformitat.

Es recomana a la usuària o usuari, en tot cas, que procedeixi a la lectura periòdica de la Política de Privadesa del nostre web.

13. Acceptació inequívoca per al tractament de dades

D'acord amb tot l'expressat en la present política de privacitat, la usuària o usuari acceptarà els tractaments de dades a partir dels canals i formularis ja expressats en aquesta política i per a les finalitats descrites al punt 5.

14. Integració amb la resta de textos legals

Aquesta política de privacitat es complementa amb les dades de USTEC·STEs-IAC que consten detallades al punt 1 i l'Avís Legal del lloc web.