ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

LA NOSTRA SALUT ÉS IMPORTANT

Un any més, celebrem el 28 d’abril, Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball.

L’Organització Internacional del Treball ha proposat de dedicar aquest 28 d’abril a treballar conjuntament contra el treball infantil i per millorar la seguretat i salut dels treballadors més joves. En el nostre cas ens volem centrar en el treball que fan les persones més joves dins el col·lectiu d’Ensenyament.
En general, s’arriba a les aules amb una formació tècnica i pedagògica que gairebé mai contempla l’acció preventiva per a la nostra salut i, per tant, tampoc fa visibles els riscos inherents a la feina.
Per a aconseguir treballar segurs i, consegüentment, preservar la nostra salut, d’entrada, calen dos pilars fonamentals: la informació sobre els riscos de la feina que farem i la formació per evitar-los o atenuar-los. És a dir, tot allò que preventivament ens cal quan estem treballant als centres docents, a les llars d’infants o als serveis educatius.
 
Per posar-ne un exemple molt clar, podem fixar-nos en l’única malaltia professional reconeguda: nòduls en les cordes vocals. Quants de nosaltres sabem que aquesta és l’única malaltia professional reconeguda? Se’ns n’ha informat? Hem rebut formació de com utilitzar la veu, la nostra principal eina de treball, durant tantes hores i cada dia? La salut és un eix transversal, que no entén de nivells, etapes educatives, llocs de treball, ja que tothom utilitza la veu de manera continuada.

Ens cal saber, i per això necessitem informació. Potser ens cal corregir alguns hàbits en l’ús de la veu, i per això necessitem formació. El Departament d’Ensenyament ha de vetllar perquè el seu personal treballi en les millors condicions. Cal que informi, cal que formi; ho hem demanat reiteradament i continuarem fent-ho.

Enguany celebrem 40 anys del nostre sindicat i podem afirmar que la salut laboral ha estat una de les nostres bases de l’acció sindical.

Hem informat de tot allò que hem considerat que podia ser d’interès per als treballadors i treballadores de l’Ensenyament, posant a l’abast normatives, procediments i informació relacionada amb la salut, com ara les incapacitats temporals o els accidents de treball. Al llarg del temps hem anat renovant el material informatiu i la web de salut, seleccionant el que podia ser d’ajut a les persones i recollint els vostres suggeriments per a ampliar alguns dels temes. Acollim i acompanyem persones que necessiten suport i ajut en temes de salut i hem tractat cada cas individualment.
 
USTEC-STEs (IAC) creiem fermament en la prevenció i per això des de sempre hem empès el Departament perquè millori les normatives relatives a salut i li hem demanat el que ens cal. Volem subratllar que les avaluacions de riscos són una gran eina preventiva si se’n fa un bon seguiment; que els exàmens de salut són una molt bona eina preventiva per saber quins són els problemes de salut més freqüents de les i els qui treballem per al Departament i per poder, per tant, proposar mesures preventives adequades; que cal que els serveis de prevenció tinguin el personal necessari per atendre les demandes dels centres a nivell preventiu.

Tot aquestes qüestions són imprescindibles per a acollir de la millor manera possible les persones que s’incorporen a treballar a Ensenyament. Ens cal també que les persones que no hem gaudit d’aquesta informació i formació, hi puguem tenir accés: ens hi va la salut de tots plegats.

Per acabar, dir-vos que des de Salut Laboral esperem haver-vos acompanyat al llarg del camí que hem anat construint durant aquests 40 anys que ara celebrem.

 

 

 

 

 


 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

24/04/2018 13:39 (1)