24/3

ustec logo verd

NOMINA SSTT MUFACE OPOSICIONS BORSA NOMENAMENTS DESTINACIO CT PERMISOS ATUR DIRECCIONS
JUBILACIO RETRIBUCIO CENTRES NORMATIVA PLANTILLES AGENDA REDUCCIO MESA

ustecPublicades les adjudicacions provisionals del concurs de trasllats:

Cos de PRIMÀRIA: Termini per reclamacions i desistiments PRI: del 21 març a 3 abril

Cossos de secundària, FP, EOI, Arts,... i inspecció: Termini per reclamacions i desistiments SEC: del 13 al 26 de març

ustec Ley 4/2019, de 7 de marzo: horari lectiu i ràtios Caldrà continuar pressionant el Govern perquè apliqui la llei que, entre d'altres, permet la reducció d'una segona hora lectiva i de les ratios:

ustec USTEC·STEs (IAC) exigeix el cobrament d'ofici dels efectes retroactius del 4t i 5è estadi

En les millors condicions possibles podrien ser fins a 10.174 € bruts

 

DOGC:RES EDU/366/2019, de 12 de febrer, vacants provisionals al concurs de trasllats en la Inspecció d'Educació i als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola, escoles oficials d'idiomes, escoles d'art i superiors de disseny.

DOGC:

RES EDU/367/2019, de 12 de febrer, per la qual es fa pública vacants provisionals al concurs de trasllats a del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.

 

 

 

 

 

 

Descarregar models de reclamació

ustec FP: Les decisions sobre la formació professional ja no depenen del Departament d'Educació

 

ustecUSTEC·STEs dóna suport i fa una crida a participar en la vaga general del 21 de febrer VEURE FOTOS

 

Volem agrair a les 34.200 persones que ahir seguint la nostra crida a aturar els centres educatius van sumar-se a la vaga general i van manifestar-se pels seus pobles i ciutats. Us animem a seguir construint i a secundar la vaga general feminista convocada pel proper 8 de març. Com sempre #lluitaicompromís

 

ustec

NOVETAT 18-2-19

Gràcies a la denúncia d'USTEC·STEs, el departament d'educació es desdiu d'aplicar proporcionalitat en el descompte d'hores per motius de salut; a partir d'ara, doncs, recuperem les 15 hores per a aquest curs 2018-19.

Personal Docent:Instrucció 1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d’absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d’Educació.

Personal Laboral: Instrucció 1/2019 Funció Pública - - Nota informativa sobre la Instrucció 1/2019 Funció Pública

Nota d'aclariment sobre les absències per malalties cròniques Funció Pública - PERSONAL LABORAL

DOGC:

ACORD GOV/25/2019, d'11 de febrer, de nomenament dels membres de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals.

ustec

 

ustecDistribució per cos i especialitat de les persones que s'han inscrit a les oposicions 2019 amb ràtio.

DOGC:

RESOLUCIÓ EDU/265/2019, d'11 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/2500/2018, de 26 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2018-2019.

ustec

ACORD D’ESTABILITAT (PUNT TRACTAT A LA MESA SECTORIAL DE L’1 DE FEBRER)

ustecProposta USTEC·STEs (IAC) Acord d'estabilitat personal interí (període 2018-2023)

ustecSetmana de lluita a l'Ensenyament públic

DOGC: RES EDU/160/2019, de 28 de gener, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Educació.

ustecConcurs de mèrits per a la selecció de directors/es

DOGC:

 

RES EDU/159/2019, de 28 de gener, de modificació de la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

 

 

DOGC:

 

 

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ENS/2611/2018, de 6 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7744, de 9.11.2018).

ustecPublicada la llista provisional de persones admeses i excloses amb la puntuació al concurs de trasllat de personal docent. Accés a l'aplicació Codi Atri / Amb usuari temporal.

Termini per presentar reclamacions del 31 de gener al 6 de febrer

DOGC:

 

 

 

DECRET 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

ustecEl 31 de gener s'ha publicat la llista d'admesos i exclosos: Termini de reclamacions de l'1 al 7 de febrer de 2019Accés amb el codi d'usuari GICAR (ATRI)

USTEC·STEs impugna el concurs específic de perfil professional de competència digital docent.

DOGC:

RESOLUCIÓN EDU/161/2019, de 22 de enero, por la que se implantan enseñanzas en varios centros educativos públicos.

 

Borsa de treball de personal docent:

CANVI DE DADES DE LA BORSA DEL 28 DE GENER AL 4 DE FEBRER: Accés a l'aplicatiu.

DOGC:

RESOLUCIÓ EDU/148/2019, de 25 de gener, per la qual s'aproven les instruccions sobre el curs d'iniciació, el període de prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent.

MESA SECTORIAL: Divendres 1 de febrer de 2019. Absències per motius de salut i Mesa tècnica estabilitat interins.

DOGC:

DECRET LLEI 3/2019, de 22 de gener, sobre l'increment retributiu per a l'any 2019 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

ustecActualitzada la pàgina de retribucions amb l'increment corresponent al 2019
MESA SECTORIAL: Dimecres 23 de gener de 2019. convocatòria concurs selecció direccions / Absències per motius de salut

DOGC:

RESOLUCIÓ EDU/3013/2018, de 19 de desembre, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

SALUT LABORAL: Al llarg del mes de gener es pot fer el canvi de mútua a MUFACE
ustec Dret a la devolució de l'IRPF de les prestacions de maternitat i paternitat (MUFACE)
Amplicació del permís de paternitat
ustecCOMUNICAT EN DEFENSA DELS DETINGUTS ARBITRÀRIAMENT A GIRONA
ustec

ustec COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL DE L’ALUMNAT d’FP EN PRÀCTIQUES I EL RECONEIXEMENT DELS PRACTICANTS

DOGC:

RESOLUCIÓ EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

 

MESA GENERAL FUNCIÓ PÚBLICA: dimarts 15 de gener de 2019

laboralsConcocatòria extraordinària d'obertura de la borsa de personal laboral

ustec Ha començat el procés d'eleccions sindicals al Departament d'Educació

ustec Per la retirada i derogació de la Llei de formació i qualificació professionals de Catalunya (LFQPC)

Exigim al Departament la immediata regulació de l'equiparació laboral i retributiva dels docents del cos de professors tècnics de formació professional (PTFP) al cos de professors d'ensenyament secundari (PES)

Moció al Parlament demanant l'equiparació

 

DOGC:

ACORD GOV/153/2018, de 20 de desembre, pel qual s'estableix la composició de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals.

DOGC:

ORDRE EDU/4/2019, d'11 de gener, per la qual es dona publicitat a la convocatòria corresponent a l'any 2019 del programa Erasmus+ i s'informa de les especificitats derivades de la participació dels centres de Catalunya en aquest programa.

DOGC:

ACORD GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

MESA GENERAL fUNCIÓ PÚBLICA: Valoració

17/12/2018 MENTIEN ABANS O HO FAN ARA !

DOGC:

RESOLUCIÓ PDA/2953/2018, de 13 de desembre, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2019.

ustec

ustec Mal acord per les treballadores dels serveis públics

ustec

Document de demanda del MUCE al Conseller:Per una educació pública, equitativa i democràtica.

laborals Hem aconseguit la continuïtat dels contractes dels educadors/es d'educació especial i integradors/es socials

ustecMoltes felicitats als sindicats germans STEPV l' STEi i la Confederació dels STEs pels magnífics resultats obtinguts a les eleccions sindicals.

ustecPlaces i Novetats d'oposicions 2019

...

laborals USTEC DEFENSA I ACONSEGUEIX EL RECONEIXEMENT DE TRIENNIS (canvi de règim laboral de laboral a funcionari interí)

S'ha estimat la petició de reconeixement de triennis d'una persona que va passar a ser interina en el cos de professors d'ensenyament secundari, després d'haver estat treballant i percebent triennis com a laboral en la categoria C1 Integradora Social, en el mateix Departament d'Ensenyament.

Més informació aquí

ustec Criteris generals i procediment per a la confecció de plantilles: escoles - instituts

ustecMUFACE - CANVI D'ENTITAT
Recordeu que s'han ampliat a dos els  períodes de canvi ordinari : gener i juny(catàleg d'entitats). Recomanem als funcionaris de carrera (MUFACE) que reviseu el concert, les prestacions i serveis que ofereixen les entitats amb conveni amb MUFACE: INSS, DKV, Adeslas i Asisa. En aquest enllaç trobareu les novetats del conveni de l'any 2018.

 

           

ustec coneixnos

 activitat

sindicat

 

linia

 

educant per a la vida cerdanyola

 

linia

 

Agraiment

 

linia

 

Inclusiva

 

linia

 

;