ustec

 

RIGAU FA EFECTIVA L’APLICACIÓ  DE LA  LOMCE
Li deien “desobediència” i és aplicació!!!

El passat divendres, dia 20 de juny, via “online” el Departament  va fer  públiques les anunciades instruccions per al curs 2014-2015,  la Sra Rigau davant la  reiterada demanda social i sindical  que fos el Departament qui abanderés la desobediència a la LOMCE  havia insistit  sempre a dir que  aquestes instruccions donaria una resposta clara sobre el posicionament d’aquest govern. Doncs sí, així ha estat, ben clara, l’aplicació de la LOMCE a Catalunya es farà efectiva  l’1 de setembre de 2014.

S’aplica el model LOMCE i, per tant,  el Consell Escolar de Centre (CEC) perd moltes de les seves atribucions

Si bé per al Projecte Educatiu de Centre el Consell Escolar serà consultat de manera preceptiva,  la direcció podrà no fer cas d’aquesta consulta sempre que motivi la seva decisió.  De la mateixa manera amb  les Normes d’Organització i Funcionament de Centres (NOFC) també s’haurà de fer consulta preceptiva al CEC, votades  en aquest cas per majoria simple, però també amb la possibilitat de rectificar-les per part de la direcció.

 Així, agafa un paper decisiu la figura de la direcció i  guanya més pes en l’aprovació de l’horari i calendari escolar, ja que el Consell Escolar de Centre pot perdre tota la capacitat d’intervenció i participació quan fins ara era l’òrgan que les aprovava.

USTEC·STEs (IAC), pel que fa a la participació de la comunitat escolar, va exigir que es retirés la novetat que significava introduir com a referència la normativa estatal, quan l’any passat no era pas així. A la Mesa de Negociació se’ns va dir que ho estudiarien, però dos dies més tard va sortir publicada aquesta referència a la normativa estatal, fet que significa que la Conselleria es treu la careta: APLICARÀ la LOMCE i traurà competències al Consell Escolar de Centre, però ho maquilla amb unes votacions preceptives que no són determinants.

S’aplica  la  LOMCE : currículums  i avaluacions

A la “Mesa de Negociació” no vam disposar dels documents relatius als currículums d’Educació Infantil i Primària, amb una manca absoluta de transparència informativa que ha de presidir les meses de negociació, però davant els requeriments de la part social sobre  noms, continguts i objectius dels currículums de les matèries pel curs vinent, després d’uns primers intents de fugir d’estudi de la Direcció General de Primària dient que no canviaven gaire, que els llibres de text no “calia” canviar-los, arran de la insistència d’USTEC·STEs, a la fi, la Direcció General de Primària va ser clara: s’aplicaran els currículums LOMCE a 1r, 3r i 5è de PRIMÀRIA per al curs vinent.

Emparant-se en l’excusa  de l’escàs marge de temps, el  Govern de la Generalitat amb les orientacions per a l’organització del curs 2014-2015  aplica els currículums LOMCE, maquillant les àrees que la LOMCE disposa en  agrupar-les per àmbits, però acceptant-ne tot  el desenvolupament  i recomanant als centres destinar part de les hores de lliure disposició a les àrees de llengua i matemàtiques, que es consideren troncals i veuen així incrementat l’ horari, però  a costa de l’horari  de lliure disposició del centre.

D’ altra banda,  no hi ha canvis en les directrius pel que fa al projecte lingüístic de centre , amb la  qual cosa, si bé pot semblar que assegura el  model ‘immersió, la realitat és que  deixa en  la incertesa, tal com s’hi han trobat aquest curs alguns centres  ( amb l’aplicació de lleis i sentències),  a tots el centres educatius, que hauran d’assumir la responsabilitat del compliment de la llei.

Tanmateix, amb les instruccions, el Departament d’Ensenyament  accepta un model d’avaluació que es basa en l’estandardització dels coneixements, tot mantenint els cicles formalment però fent avaluacions  que quedaran registrades en informes acadèmics per cursos ( incloent-hi l’avaluació de la religió o l’assignatura de valors socials i cívics) i mantenint les avaluacions  externes ( a 3r i 6è)  que tenen com a objectiu fixar la trajectòria de l’alumnat i els centres i que, malauradament,  més a la curta que a la llarga, marcaran  la pràctica docent.

USTEC·STEs demanava instruccions clares que donessin  seguretat  a alumnat, famílies i professorat, i  no ha estat així, ni de bon tros,  aquest govern , la Sra Rigau concretament,  ha perdut una oportunitat de demostrar  la seva aposta clara per una educació pública  democràtica i de  qualitat per a tots i totes.

USTEC·STEs

 

 

 

 

Aquesta web la fem posible gràcies a la teva col·laboració.

Afilia't

http://sindicat.net/espacioseguro/afilia.php

 


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:26 (3)