Els propers nomenaments telemàtics previstos abans de l’inici del període lectiu són els dies: 1, 3 i  8 de setembre
A partir de l’inici del període lectiu, el 13 de setembre, els nomenaments telemàtics es duen a terme els dilluns, dimecres i divendres de cada setmana. Més informació

Salut reprèn progressivament a partir de dilluns 6 de setembre les proves als contactes estrets d'un positiu COVID

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2683/2021, de 30 d'agost, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial, corresponents a l'any 2021.

2/09/21 El Matí de Tarragona Ràdio. Joan Carles Feijoo, portaveu d'USTEC·STEs a Tarragona parla sobre l'inici del curs escolar 
Nomenaments telemàtics (3/09/21): Resultat de les adjudicacions

DOGC:RESOLUCIÓ EDU/2694/2021, de 30 d'agost, per la qual es regula el Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE) per al curs 2021-2022, en el marc de les mesures adoptades pel Departament d'Educació per pal·liar els efectes desfavorables per la COVID-19.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2682/2021, de 31 d’agost, per la qual es determinen el calendari i les condicions d’assignació de places del procés extraordinari d’admissió, per al curs 2021-2022, dels cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional.

Premsa (22-8 al 2-9-21) (feu clic aquí per veure més notícies):
Vacunació obligatòria per a mestres i treballadors d'escoles públiques de Nova York - 324
La covid-19 ajorna el primer dia d'escola d'uns 140 milions d'infants - El Nacional

DOGC: ACORD GOV/128/2021, de 31 d'agost, de delegació de competències als consells comarcals i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d'educació.
Nomenaments telemàtics (1/09/21): Resultat de les adjudicacions

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2671/2021, de 27 d'agost, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.

30/08/21 La Brúixola a Onda Cero Catalunya. Iolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC·STEs (IAC), parla sobre les mesures proposades per a l'inici del curs escolar 

La comunitat educativa demana més inversió i menys restriccions a les escoles el curs vinent: L'USTEC-STEs i la aFFaC reaccionen amb reticències al nou protocol covid als centres educatius: proposen disminuir ràtios i espais nous per als centres (30/08/21) Betevé 

30/08/21 El món a RAC1 amb Jordi Basté. Iolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC·STEs (IAC), parlar sobre les demandes d'USTEC per al nou curs escolar 

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes d'agost
Borsa de treball de personal docent curs 21-22: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials
Places de difícil cobertura ofertades agost 2021

El remei pitjor que la malaltia
USTEC·STEs IAC denuncia el reial decret llei governamental per a la reducció de la temporalitat a l’Administració pública i crida a la mobilització

BOE: Extracto de la Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2021-2022, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.
BOE: Extracto de la Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2021-2022.

Premsa del 16 al 22-8-21 (feu clic aquí per veure més notícies):
Este es el calendario escolar 2021-2022 en Cataluña: inicio de las clases, días lectivos y vacaciones
El 50% dels menors a l'Afganistan patiran desnutrició severa aquest any
Hongria veta vendre llibres LGTBI prop de les escoles
Escoles, oficines i botigues tancades al Kabul dels talibans

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2638/2021, de 10 d'agost, de nomenament dels càrrecs de cap d'inspecció a la Inspecció d'Educació del Departament d'Educació
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2639/2021, de 10 d'agost, de nomenament dels càrrecs d'inspector o inspectora en cap territorial de les inspeccions territorials del Departament d'Educació.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2463/2021, de 27 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1582/2021, de 21 de maig, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2554/2021, de 28 de juliol, per la qual s'obre procediment de convocatòria pública de concessió de subvencions a associacions, fundacions i organitzacions professionals d'ensenyants i col·legis professionals, destinades a la realització de les escoles d'estiu a Catalunya adreçades únicament al professorat d'àmbit no universitari per a l'any 2021 (ref. BDNS 577668).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2339/2021, de 22 de juliol, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2021-2022, per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1 i B2 i del nivell avançat C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.

DOGC: ACORD GOV/118/2021, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Programa temporal de suport tècnic per donar resposta a processos selectius al Departament d'Educació.

DOGC: ACORD GOV/117/2021, de 27 de juliol, pel qual es prorroga el Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per la covid-19, per al curs 2021-2022.
ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 21-22  - RESOLUCIÓ DEFINITIVA
* Consulta les adjudicacions provisionals per centre o especialitat (ordenades per municipi)
* Consulta les destinacions provisionals per especialitat i servei territorial (ordenades per número de borsa)
* Consulta la fitxa del centre (històric) actualitzada

Més informació sobre les adjudicacions d'estiu 2021

DEPARTAMENT
Web del departament - Accés a la consulta (XTEC o usuari temporal) - Accés a la consulta (GICAR)
Concurs-oposició 2021 : publicat l'anunci amb el desenvolupament de les proves del tribunal de l’especialitat de cuina. Més informació

DOGC: ACORD GOV/117/2021, de 27 de juliol, pel qual es prorroga el Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per la covid-19, per al curs 2021-2022.
Nova obertura d'inscripció a la borsa: publicada al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/2194/2021, de 12 de juliol, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent. Presentació de sol·licituds: del 16 de juliol de 2021 i fins al 15 de febrer de 2022. Més informació
DOGC: ACORD GOV/118/2021, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Programa temporal de suport tècnic per donar resposta a processos selectius al Departament d'Educació.

DOGC: ACORD GOV/111/2021, de 20 de juliol, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2172/2021, de 6 de juliol, per la qual es fa pública la relació de centres educatius que ofereixen la formació per a la preparació de proves d’accés als cicles formatius el curs 2021-2022.

USTEC·STEs exigeix una solució urgent que posi fi a la contractació en frau de llei del professorat i el personal laboral interí.

El govern espanyol consuma l'agressió contra el personal interí

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de juliol
Actes de nomenaments telemàtics de finals d'agost per adjudicar les vacants pendents d'assignació: els dies 26 i 27 d'agost de 2021. Més informació

MUFACE: convocades les ajudes assistencials 2021. Es poden sol·licitar fins el 15 de setembre. Més informació

Resum de la Mesa Sectorial del 15 de juliol de 2021

Reunió del Comitè Intercentres amb el Departament d’Educació:  14 de juliol.

Premsa setmana del 19-7-21:
- Brecha académica en la pandemia: las profesoras engordaron menos sus currículos que ellos
- Alegría se reúne esta semana con los consejeros de las CCAA para abordar la Ley de FP y el reparto de fondos educativos
- La motivación estudiantil, clave de la brecha de género en los campos STEM, según un estudio

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2243/2021, de 13 de juliol, per la qual es renoven els concerts educatius dels centres privats d'educació especial.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2172/2021, de 6 de juliol, per la qual es fa pública la relació de centres educatius que ofereixen la formació per a la preparació de proves d'accés als cicles formatius el curs 2021-2022.
ADJUDICACIONS PROVISIONALS D'ESTIU - RESOLUCIÓ PROVISIONAL
* Consulta les adjudicacions provisionals per centre o especialitat (ordenades per municipi)
* Consulta les destinacions provisionals per especialitat i servei territorial (ordenades per número de borsa)
* Consulta la fitxa del centre (històric) actualitzada

Més informació sobre les adjudicacions d'estiu 2021

DEPARTAMENT
Web del departament - Accés a la consulta (XTEC o usuari temporal) - Accés a la consulta (GICAR)
Reclamacions i desistiments (únicament professorat que sol·licita comissió de serveis): fins al 13 de juliol de 2021
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2194/2021, de 12 de juliol, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.
Número de visites avui: 1029