USTEC

Sobre la Formació Pedagògica i didàctica equivalent al Màster que exigeix l'article 100.2 de la llei 2/2006 (LOE):

Des d’USTEC·STEs, ja vàrem sol·licitar, el passat mes de Desembre de 2014, al Ministro de Educación, Cultura y Deporte i a la Consellera d’Ensenyament, així com també a les diferents Meses Sectorials amb el Departament d’Ensenyament:

Una moratòria de la seva exigència d'1 any de l'Ordre ECD / 1058/2013, de 7 de juny, i per tant, a partir l'1 de setembre del 2016.
Es dóna la situació que moltes persones que són a la borsa de treball des de fa anys sense que hagin estat cridats per exercir com a funcionariat interí i/o substitut, no han tingut la informació corresponent i fefaent de l'exigència d'aquest requisit concret.
Des d’USTEC·STES exigim que permeti acreditar al professorat que han impartit docència, en centres públics o privats d'ensenyament reglat i també no reglada, com és el cas d'haver impartit Programes de Qualificació Professional inicial (PQPI), els actuals PFI, Plans Transició al Treball (PTT), Formació i Aprenentatge Professional (FIAP), preparació de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, docència en la preparació dels cursos d'accés a grau mitjà i grau superior en centres públics o privats que imparteixen ensenyaments reglats, no reglats o d'adults.

Ens van respondre amb la negativa a les nostres sol.licituds.

Denunciem el menyspreu del Departament d’Ensenyament cap els seus treballadors en referència a la negativa d’informar a tots els substituts i persones inscrites a la borsa de treball de l’obligatorietat de complir el requisit d’estar en posició del Màster o formació equivalent a partir del setembre d’enguany.

Fet que pot excloure o exclourà de la llista a totes les persones i professorat nomenat afectat a finals d’aquest curs, per no tenir temps material de realitzar aquesta formació, si l’Administració no rectifica la seva exigencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:25 (14)