ustec

Borsa: persones per especialitat amb feina i sense...

Llista de tots els nomenaments de juliol. agost, setembre, i fins avui per especialitat i sstt

Consulta i modificació de dades

Del 27 de gener al 3 de febrer de 2014, les persones interessades poden modificar en línia les dades que consten a la borsa del treball de personal docent interí o substitut. L'actualització de les dades té un efecte immediat en els nomenaments telemàtics.

L'apartat 1 de l'Ordre ENS/10/2014, de 20 de gener, estableix la substitució a la taula de titulacions publicada al web del Departament d'Ensenyament en les especialitats d'alemany, anglès, francès o italià del cos de professors d'ensenyament secundari, del nivell B2 pel nivell C1 o superior del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

Les persones que tenien reconegudes aquestes especialitats a la borsa de treball de personal docent per estar en possessió d'un certificat d'aptitud o avançat de l'Escola Oficial d'Idiomes (nivell B2 del MECR) poden consultar la seva situació de disponibilitat a la borsa accedint a la consulta i modificació de dades.

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensesnyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=67a790d091130310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=67a790d091130310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

dep

3f

 


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:25 (12)