ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

ESPECIALITATS OBERTES 1 D'ABRIL 2019

 

PRIMÀRIA (597) BAIX COMARQUES CAT. CENTRAL CONSORCI GIRONA LLEIDA MAMVO TGN T.EBRE V.OCC.
  Audició I Llenguatge (ALL) X X X X X X X X X X
   Educació Física (PEF) X X X X X   X X X  
   Educació Infantil (INF)   X   X X   X X    
   Educació Primària (PRI) X X X X X   X X    
   Llengua Estrangera: Anglès (PAN) X X X X X   X X X X
   Llengua Estrangera: Francès (PFR) X   X X X X X X X  
   Música (PMU) X X X X X X X X X X
   Pedagogia Terapèutica (EES) X X X X X   X X X X
                     
                     
SECUNDÀRIA (590) BAIX COMARQUES CAT. CENTRAL CONSORCI GIRONA LLEIDA MAMVO TGN T.EBRE V.OCC.
AL Alemany X X   X X X   X X X
AN Anglès   X X X X   X      
AR Aranès           X        
CN Biologia i geologia   X X X X   X     X
CLA Cultura clàssica X X X X X X X X X X
DI Dibuix   X   X X     X X  
ECO Economia     X X X          
EF Educació física     X X X       X  
FI Filosofia     X   X X X X X  
FQ Física i química   X X X X          
FR Francès X   X X X   X X X X
GE Geografia i història                    
IT Italià       X            
LE Llengua castellana i literatura     X X X   X X X  
LC Llengua catalana i literatura X X X X X X X X X X
MA Matemàtiques   X X X X X X X X  
MU Música X X X X X X X X X X
PSI Orientació educativa     X              
TEC Tecnologia   X X X X   X      
501 Administració d'empreses     X X X          
502 Anàlisi i química industrial       X X X     X  
503 Assessoria i processos d'imatge personal X       X X X X X X
504 Construccions civils i edificació       X X       X X
505 Formació i orientació laboral         X          
506 Hoteleria i turisme   X X X X X X X X X
507 Informàtica X X X X X X X   X X
508 Intervenció sociocomunitària       X X          
509 Navegació i instal·lacions marines         X       X  
510 Organització i gestió comercial X     X X          
511 Organització i processos de manteniment de vehicles X     X X X X X X X
512 Organització i projectes de fabricació mecànica X     X X   X X X X
513 Organització i projectes de sistemes energètics X     X X       X X
514 Processos de cultiu aqüícola         X       X  
515 Processos de producció agrària         X   X X   X
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics       X X       X X
516 Processos en la indústria alimentària X     X X       X X
519 Processos i mitjans de comunicació         X X       X
521 Procés i productes de vidre i ceràmica         X          
522 Processos i productes d'arts gràfiques X       X X   X   X
523 Processos i productes de fusta i mobles X       X X       X
520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell     X   X X        
518 Processos sanitaris X   X X X     X X X
524 Sistemes electrònics X   X X X X   X X X
525 Sistemes electrotècnics i automàtics X     X X X   X X X
                     
SCO Àmbit de comunicació (persones adultes)     X              
                     
Cos de professors tècnics de formació professional (6xx) BAIX COMARQUES CAT. CENTRAL CONSORCI GIRONA LLEIDA MAMVO TGN T.EBRE V.OCC.
                     
601 Cuina i pastisseria X X X X X X X X X X
602 Equips electrònics X     X X     X X X
603 Estètica X   X X X   X X X X
604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles X   X X X X       X
605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids X     X X X     X X
606 Instal·lacions electrotècniques X     X X         X
607 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu                    
608 Laboratori X   X X X          
609 Manteniment de vehicles X X X X X   X X   X
610 Màquines, serveis i producció X     X   X     X  
611 Mecanització i manteniment de màquines X   X X X X X X X X
612 Oficina de projectes de construcció X     X X         X
613 Oficina de projectes de fabricació mecànica X     X     X     X
615 Operacions de processos X   X X X X     X X
614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris       X X         X
616 Operacions i equips de producció agrària X       X X   X   X
617 Patronatge i confecció         X X       X
618 Perruqueria X X X X X X X X X X
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics X     X X         X
620 Procediments sanitaris i assistencials   X X X X         X
621 Processos comercials     X X X          
622 Processos de gestió administrativa     X X X          
623 Producció en arts gràfiques X     X X X     X X
624 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics     X   X X        
625 Serveis a la comunitat       X X          
626 Serveis de restauració X   X X X   X   X X
627 Sistemes i aplicacions informàtiques X X X X X X X   X X
628 Soldadures X     X   X   X X X
629 Tècniques i procediments d'imatge i so       X   X       X
                     
Cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes BAIX COMARQUES CAT. CENTRAL CONSORCI GIRONA LLEIDA MAMVO TGN T.EBRE V.OCC.
                     
133 Alemany X X X X X X X   X X
193 Anglès X X X X X X X   X X
134 Àrab       X X X       X
195 Català       X X X       X
199 Coreà                    
190 Espanyol         X X        
198 Èuscar       X            
192 Francès X X X X X X X   X X
191 Grec modern       X            
135 Italià X     X X          
136 Japonès       X            
197 Neerlandès                    
137 Portuguès       X            
138 Rus       X X X        
139 Xinès       X   X        
                     
Cossos de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny (7xx) BAIX COMARQUES CAT. CENTRAL CONSORCI GIRONA LLEIDA MAMVO TGN T.EBRE V.OCC.
                     
701 Ceràmica       X X          
707 Dibuix artístic i color         X          
708 Dibuix tècnic     X   X          
709 Disseny d'interiors       X X          
710 Disseny de moda       X            
711 Disseny de producte       X            
712 Disseny gràfic       X X X        
713 Disseny tèxtil       X            
714 Edició d'art                    
715 Fotografia         X          
716 Història de l'art         X          
717 Joieria i orfebreria       X            
718 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre         X          
720 Materials i tecnologia: disseny       X X          
721 Mitjans audiovisuals       X X          
722 Mitjans informàtics     X X X          
723 Organització industrial i legislació         X          
725 Volum       X X          
                     
Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny (8xx) BAIX COMARQUES CAT. CENTRAL CONSORCI GIRONA LLEIDA MAMVO TGN T.EBRE V.OCC.
                     
802 Brodats i puntes                    
804 Daurat i policromia                    
805 Ebenisteria artística                    
806 Enquadernació artística                    
807 Esmalts                    
808 Fotografia i processos de reproducció         X          
809 Modelisme i maquetisme       X            
810 Motlles i reproduccions         X          
811 Musivària                    
812 Talla de pedra i fusta                    
813 Tècniques ceràmiques           X        
816 Tècniques d'orfebreria i argenteria                    
814 Tècniques de gravat i estampació                    
815 Tècniques de joieria i bijuteria                    
817 Tècniques de patronatge i confecció                    
818 Tècniques del metall                    
819 Tècniques murals                    
820 Tècniques tèxtils       X            
821 Tècniques vidrieres                    

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

01/04/2019 13:18 (2236)