ustec

document provisional sobre les especialitats per la nova borsa

especialitats.pdf (versió 24/1/2014)

més informació i dubtes

http://www.facebook.com/groups/ustecstes/

http://www.sindicat.net/borsa/

http://www.sindicat.net/nomenaments/

http://www.sindicat.net/profint/


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:25 (7)