COMUNICAT DE PREMSA D’USTEC·STEs

SOBRE LA PROPOSTA DE CALENDARI ESCOLAR CURS 2009-10

Avui, dia 4 de febrer el Conseller Maragall ha presentat en roda de premsa els canvis sobre el calendari escolar per al curs 2009-10  que planteja a debat en el Consell Escolar de Catalunya. Aquests canvis són:

  1. Començar el curs el 7 de setembre del 2009
  2. Establir una setmana de vacances el mes de febrer
  3. Suprimir la jornada continuada del juny

Davant aquesta proposta USTEC·STEs vol manifestar:

1.-   Entenem que és una proposta molt precipitada, que es fa pública un cop més a través dels mitjans de comunicació i que traspassa al consell escolar de Catalunya la responsabilitat de debatre una proposta tancada quan al primer trimestre se li va negar des de la conselleria la possibilitat de fer un estudi i proposar  una via de debat obert  sobre el calendari escolar.

2.- És una proposta feta també amb la intenció de desviar  el debat social d’altres mesures que vol prendre el departament i que han estat rebutjades per amplis sectors de la comunitat educativa. En aquest sentit la proposta torna a situar en primer pla de l’actualitat “les vacances del professorat “

3.-  La mesura planteja determinats problemes de difícil solució per la qualitat educativa i les famílies:

  1. Exigeix del Departament un compliment absolut de que l’1 de setembre tot el professorat ha d’estar nomenat i en els centres educatius, la qual cosa mai no ha complert.
  2. Malgrat assenyala que la setmana de vacances de febrer l’alumnat ha d’estar atès i ha de realitzar activitats extraescolars o de lleure no planteja cap estudi de viabilitat de que es podran realitzar, no es compromet amb la gratuïtat d’aquestes activitats, i per tant no hi ha cap compromís seriós de que tot l’alumnat que darà atès, ja que obligaria a les entitats, als ajuntaments i treballadors i treballadores del lleure a un canvi i a una adaptació tant dels calendaris com de les activitats a realitzar tenint en compte el clima.
  3. Obvia les condicions actuals dels centres no adaptades a climatologia del juny i setembre i  la seva influència en el procés educatiu
  4. Escurça el temps de treball individual i col·lectiu del professorat per a preparar el curs
  5. En aquest sentit el conseller ens obliga de nou a fer un acte de fe en la seva paraula, una paraula molt devaluada

Per tot això USTEC·STEs demana que es paralitzi la proposta pel curs vinent i sota la base d’estudis i compromisos seriosos previs i amb temps s’obri un debat  sobre com es pot racionalitzar el calendari escolar des de la millora de la qualitat educativa i des de la conciliació de la vida laboral i familiar.

Departament: Proposta de nou calendari escolar .

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:27 (5)