134 - Àrab

1 - AM,T Barcelona EOI de Barcelona CS Confirmació 0 (st:1)
2 - AP,D Girona EOI de Girona IN Confirmació F2 2158 (st:17)
3 - VC,G Lleida EOI de Lleida IN Confirmació F2 3539 (st:25)
4 - AA,E Tarragona EOI de Tarragona CS Proposta 0 (st:43)
5 - QB,A Terrassa EOI de Terrassa PP Confirmació 0 (st:4)