190 - Espanyol per a estrangers

1 - LG,C Barcelona EOI Barcelona-Vall d’Hebron PP Confirmació 0 (st:1)
2 - CG,JCC Barcelona EOI de Barcelona PP Confirmació 0 (st:1)
3 - MM,E Girona EOI de Girona IN Confirmació F1 1326 (st:17)
4 - RB,JA Girona EOI de Girona IN Confirmació F2 1039 (st:17)
5 - LQ,LF Tarragona EOI de Tarragona CS Confirmació 0 (st:43)