195 - Català

1 - MM,P Barcelona EOI Barcelona-Vall d’Hebron PS Elecció 0 (st:1)
2 - MF,M Girona EOI de Girona PP Confirmació 0 (st:17)
3 - CB,J Lleida EOI de Lleida CS Confirmació 0 (st:25)
4 - V,J Manresa EOI de Manresa PP Elecció 0 (st:6)
5 - MG,J Sabadell EOI de Sabadell CS Confirmació 0 (st:4)
6 - MM,C Tarragona EOI de Tarragona CS Confirmació 0 (st:43)