604 -Fabricació i instal·lació de fusteria i

1 - RH,I Badalona Institut La Pineda IN Elecció F2 10716 (st:2)
2 - LL,J Banyoles Institut Josep Brugulat PP Proposta 0 (st:17)
3 - PG,JJ Barcelona Institut Escola del Treball PP Confirmació 0 (st:1)
4 - SE,S Barcelona Institut Escola del Treball PP Confirmació 0 (st:1)
5 - BL,FJ Cornellà de Llobregat Institut Miquel Martí i Pol PP Confirmació 0 (st:3) C
6 - CD,P la Garriga Institut Vil·la Romana IN Elecció F2 1021 (st:5)
7 - SC,E Lleida Institut Escola del Treball CS Elecció 0 (st:25)
8 - PV,J Manresa Institut Guillem Catà PP Proposta 0 (st:6) C
9 - CP,J Sabadell Institut Escola Industrial PP Elecció 0 (st:4)
10 - EJ,D Tarragona Institut Pere Martell CS Confirmació 0 (st:43)
11 - LR,C Tarragona Institut Pere Martell PP Confirmació 0 (st:43)