623 - Producció en arts gràfiques

1 - GP,AM Barcelona Institut Escola del Treball CS Confirmació 0 (st:1)
2 - LE,F Cornellà de Llobregat Institut Esteve Terradas i Illa PP Elecció 0 (st:3)
3 - CS,E Cornellà de Llobregat Institut Esteve Terradas i Illa PP Confirmació 0 (st:3)
4 - PG,J Lleida Institut Joan Oró PP Ofici 0 (st:25)
5 - PG,J Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet IN Elecció F2 318 (st:4)
6 - SV,A Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet PP Confirmació 0 (st:4)
7 - MS,P Tarragona Institut Pere Martell CS Confirmació 0 (st:43)