K05 - (*)Formació i orientaciólaboral

1 - SP,W Sant Adrià de Besòs Institut Fòrum 2004 CS Proposta 0 (st:2)CAEP
2 - GU,R Vilafranca del Penedès Institut Milà i Fontanals IN Proposta F2 316 (st:2)