ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

 

ADJUDICACIONS D'ESTIU CURS 2019-20

Xerrades / Normativa / Terminis /

NORMATIVA:

RESOLUCIÓ EDU/1259/2019, de 7 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2019 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.


Terminis previstos:

a) Personal interí: del 17 al 27 de maig de 2019 Accés a l'aplicatiu

b) Personal funcionari de carrera: del 28 de maig al 6 de juny de 2019

c) Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 17 de maig al 6 de juny de 2019, prèvia cita dels Serveis Territorials.

d) Formalització de les propostes de les direccions: del 6 al 20 de juny 2019


ADJUDICACIONS PROVISIONALS: a principis de juliol

Període de reclamació: tres dies de presentació de reclamacions des de la seva publicació.

ADJUDICACIONS DEFINITIVES: previsió abans del 20 de juliol

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

17/05/2019 11:14 (1940)