Dades de les substitucions i de la situació covid als centres educatius

Les taules i gràfiques mostren les substitucions assignades i no assignades de gener i febrer de 2022. S’hi inclouen les substitucions telemàtiques i les no telemàtiques publicades fins al dia 28.2.2022.

Gràfiques i observacions de la situació covid als centres educatius

Gràfiques i observacions del 19.1.2022

Gràfiques i observacions del 20.1.2022

Gràfiques i observacions del 21.1.2022

Gràfiques i observacions del 24.1.2022

Gràfiques i observacions del 25.1.2022

Gràfiques i observacions del 26.1.2022

Gràfiques i observacions del 27.1.2022

Gràfiques i observacions del 28.1.2022

Gràfiques i observacions del 31.1.2022

Gràfiques i observacions de l'1.2.2022

Gràfiques i observacions del 2.2.2022

 

Número de visites avui: -