PER UN ENSENYAMENT PÚBLIC I DE QUALITAT (MALGRAT EL CORONAVIRUS)

En aquests pocs dies de confinament ja hem vist ordres contradictòries del Departament d'Educació. Dijous passat, en anunciar el tancament dels centres educatius, el conseller parlava de bretxa digital i que no hi hauria ensenyament a distància. El darrers dies, però, hem vist com en determinats centres i en determinats serveis territorials es donaven instruccions de donar tasques a l'alumnat tant de primària com de secundària, la qual cosa s'ha estès a tot el sistema.

En aquests moments de màxima excepcionalitat, USTEC·STEs (IAC) demanem que el Departament habiliti els recursos tecnològics i materials necessaris per a fer-ho possible per a tot l'alumnat i també que n'asseguri la connectivitat. Hem detectat problemes d’accés a Internet i de condicions materials per a l'estudi que tenen a veure amb la situació socioeconòmica i també geogràfica de l'alumnat, i l'educació pública no ha de permetre cap discriminació.

Encara que, com és previsible, el confinament s'allargui força més enllà de les dues setmanes, fem una crida a extremar les precaucions, a quedar-se a casa per qüestions de salut i a mantenir la calma en qüestions educatives. Recordem que som el segon país amb més hores lectives a secundària de la UE-26 i el tercer amb més hores lectives a primària. Ara, més que mai, volem recordar que en educació és més important la qualitat que no pas la quantitat, raó per la qual continuem reivindicant les mesures bàsiques per millorar la qualitat de l'educació: més professionals —tant docents com personal de suport educatiu—, ràtios més baixes i menys hores lectives per al professorat i l'alumnat.

USTEC·STEs (IAC)

Número de visites avui: -