USTEC

COMITÈ INTERCENTRES 3/6/15
Resum dels temes tractats el passat dimecres en una reunió amb el Departament d’Ensenyament.
Borsa de treball del personal PAS i professionals d’atenció educativa i de suport a la docència

El Departament va comentar que la darrera setmana de juny farà una actualització interna (amb rebaremació  dels  professionals  que han estat treballant fins a la data d’actualització  i dels que es van apuntar en la convocatòria extraordinària del mes de gener de 2015 ) que a primers de juliol ja estarà actualitzada i es podrà consultar.
També revisaran les diferents categories i territoris per quantificar si disposen de prou personal apuntat a la borsa. Si no fos aquest el cas, farien una obertura de borsa cap a mitjans de juliol.
USTEC·STEs (IAC) va demanar que el seu període d’obertura es mantingués fins a finals de setembre i que fos per a tots els diferents serveis territorials i les diferents categories. El Departament ho va acceptar.
Serà durant aquesta obertura, si es produeix, quan podrem modificar les dades del personal apuntat (modificació de zones geogràfiques, aportació de titulacions, etc.).

Plantilla per al curs 2015-2016

Per al proper curs no es preveu cap increment de plantilla. La dotació pressupostària és la mateixa que per a l’actual i afecta tant noves contractacions com les substitucions que es puguin produir al llarg del curs.
El Departament ens explica que tenen sobre la taula un programa de caràcter anual, per atenció a la diversitat, amb una dotació pressupostària concreta, que permetria alguna nova contractació de personal d’atenció educativa però sense continuïtat. Aquest programa està pendent d’aprovació per part de Funció Pública.  

USTEC∙STEs (IAC) reclama que l’atenció a la diversitat necessita continuïtat i no programes de caràcter anual que no faciliten de cap manera una estabilitat laboral i que, per descomptat, de cara a l’alumnat no deixen de ser un pegat en la seva trajectòria escolar.

USTEC ·STES (IAC) demana la definició d’una USEE (Unitats de suport a l’educació especial) i que es reguli la composició d’aquestes unitats d’atenció a la diversitat, respectant el perfil dels professionals que les han de conformar.  També vam demanar una llista de les USEE que hi ha actualment a tot Catalunya, com també la dotació del personal que consta que hi treballa.

La reducció horària del personal laboral major de 55 anys

USTEC∙STEs (IAC)  ja fa temps que demana l’aplicació de la reducció horària del personal laboral major de 55 anys.  Aquesta millora s’ha ratificat per al personal funcionari docent i tota la part social exigim que s’apliqui també al personal laboral, atès que l’edat afecta igual (o més, segons les tasques a desenvolupar) a tots els professionals, al marge de la seva vinculació laboral.
Vam presentar una proposta per escrit, tant a la subdirectora general de Gestió de Personal Docent com a la subdirectora general de Personal d’Administració i Serveis, que recull la demanda i a la qual donem suport tots els sindicats.

Altres

USTEC∙STEs (IAC) ha tornat a reivindicar que el col·lectiu de TEIS sigui substituït igual que la resta de personal laboral i que no es mantingui aquest greuge comparatiu per més temps.
USTEC∙STEs (IAC)va manifestar que aquest personal és el més castigat del Departament  i tenen els mateixos drets que qualsevol treballador o treballadora de l’Administració.
USTEC∙STEs (IAC) torna a reclamar que se supervisi l’aplicació del punt 45.3 del VI Conveni del personal laboral als centres educatius on el personal laboral participa en el menjador de l’alumnat. Hi ha centres on s’ha reiterat a les direccions que havien d’aplicar aquest acord del conveni però no n’han fet cap cas.  El Departament comenta que revisarà els casos presentats.

 

DOCUMENT PER IMPRIMIR

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:26 (7)