ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

 

Distribució per cos i especialitat de les persones que s'han inscrit a les oposicions 2019 amb ràtio.

596

Cos de mestres

ESP ESPECIALITAT PLACES CONVOCADES CANDIDATS RÀTIO (CANDIDATS/PLAÇA)
ALL Audició i Llengatge 75 274 3,65
EES Pedagogia Terapèutica 283 1182 4,18
INF Educació Infanftil 589 5748 9,76
PAN Llengua extrangera: anglès 331 1276 3,85
PEF Educació Física 211 1320 6,26
PFR Llengua extrangera: francès 8 25 3,13
PMU Música 175 603 3,45
PRI Educació Primària 1932 6490 3,36

 

590

Cos de professors d'ensenyament secundari

ESP ESPECIALITAT PLACES CONVOCADES CANDIDATS RÀTIO (CANDIDATS/PLAÇA)
501 Administració d'empreses 77 320 4,16
502 Anàlisi i química industrial 30 95 3,17
503 Assessoria i processos d'imatge personal  24 49 2,04
505 Formació i orientació laboral 91 598 6,57
506 Hoteleria i turisme 24 94 3,92
507 Informàtica 139 397 2,86
508 Intervenció socio-comunitària 87 460 5,29
510 Organització i gestió comercial 73 158 2,16
511 Organització i processos de manteniment de vehicles 24 68 2,83
512 Organització i projectes de fabricació mecànica 26 93 3,58
513 Organització i projectes de sistemes energètics 8 36 4,50
515 Processos de producció agrària 16 69 4,31
516 Processos industria alimentària 11 48 4,36
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 30 76 2,53
518 Processos sanitaris 42 162 3,86
519 Processos i mitjans de comunicació 11 79 7,18
522 Processos i productes d'arts gràfiques 10 32 3,20
524 Sistemes electrònics 8 38 4,75
525 Sistemes electrònics i automàtics 28 162 5,79


591

Cos de professors tècnics de formació professional

ESP ESPECIALITAT PLACES CONVOCADES CANDIDATS RÀTIO (CANDIDATS/PLAÇA)
601 Cuina i pastisseria 31 98 3,16
603 Estètica 29 70 2,41
608 Laboratori 9 26 2,89
609 Manteniment de vehicles 49 131 2,67
610 Maquines, serveis i producció 3 6 2,00
611 Mecanització i manteniment de màquines 42 79 1,88
614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris 8 18 2,25
615 Operacions de processos 10 15 1,50
616 Operacions i equips de producció agrària 13 54 4,15
617 Patronatge i confecció 6 29 4,83
618 Perruqueria 16 68 4,25
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 33 88 2,67
620 Procediments sanitaris i assistencials 97 255 2,63
621 Processos comercials 54 97 1,80
622 Processos de gestió administrativa 66 207 3,14
623 Producció en arts gràfiques 9 28 3,11
625 Serveis a la comunitat 69 291 4,22
626 Serveis de restauració 13 47 3,62
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 80 195 2,44
629 Tècniques i procediments d'imatge i so 5 51 10,20

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

14/02/2019 15:54 (1935)