Terres de l'Ebre

Marc Martínez Aroca

 

President Junta Personal.

Primària i secundària Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Terra Alta

Delegat de salut.

marc@sindicat.net

Liliana Albacar

 

 

Grup de secundària
Delegada de Salut i membre de la Secretaria de la Dona

F.P. EOI Serveis educatius i adults

Baix Ebre- Montsià

lilianna@sindicat.netl

Toni Hurtado

 

Grup de primària
Delegat de Salut i
membre del grup salut

Acció sindical al Baix Ebre i Montsià

tonihurtado@sindicat.net

Pau Urenya

 

 

 

 

 

Grup de primària i secundària
Acció sindical al Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta

pau@sindicat.net

Josep Obiol

 

Grup de rurals

Acció sindical al Montsià

josepobiol@sindicat.net

     

 

Número de visites avui: -