Finalitza la suspensió temporal d'oposicions

En data de 17 de maig de 2021, finalitza la suspensió temporal de l’execució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció docent i adquisició de noves especialitats, un cop notificada a totes les persones recurrents la resolució dels recursos potestatius de reposició interposats contra aquesta Resolució.


Accés al comunicat: Suspensió temporal del procediment d’oposicions

Accés al web del Departament
 

Número de visites avui: -