Atenció opositors/es!

S'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/3026/2021, de 6 d'octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.
 

La previsió de publicació al DOGC de la Resolució per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs-oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, és per finals del mes de novembre

Documentació que han d'aportar els aspirants seleccionats al concurs-oposició

 

Número de visites avui: 290