04/05/22 Portal de centre - Selecció de centres d'educació especial proveïdors de serveis i recursos, el termini finalitza el 25 de maig

Accés a portal de centre

Convocatòria pública per seleccionar 28 centres d’educació especial sostinguts amb fons públics (titularitat pública o privada)  interessats a esdevenir centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR) a partir del curs 2022-2023 i per un període de 5 cursos escolars.

Sol·licitud i termini de preentació:

Sol·licitud del centre d'educació especial públic per ser seleccionat centre d'educació especial proveïdor de serveis i recursos (centres públics) - Enviament per eValisa (Maria Susana Naranjo Ordóñez)

Sol·licitud del centre d'educació especial públic per ser seleccionat centre d'educació especial proveïdor de serveis i recursos (centres privats) - Enviament per Petició genèrica (Direcció General d'Educació Inclusiva i Llengües)

Presentació de sol·licituds: del 5 al 25 de maig de 2022

 

Número de visites avui: 1