Instruccions per a l'avaluació de l'ESO i el batxillerat

Aspectes clau a tenir en compte el curs 2021-2022 en relació amb l’avaluació, la promoció i la titulació a l’ESO i al batxillerat d’acord amb el Reial decret llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit de l’educació no universitària i el Reial decret 984/2021,de 16 de novembre, pel qual es regulen l’avaluació i la promoció enl’educació primària, així com l’avaluació, la promoció i la titulació en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional.

 

Número de visites avui: 35