ADJUDICACIONS D'ESTIU PER A TOTHOM!

A principis de l'any 2019 el Departament ens va enviar la proposta de la nova «obertura» de la Borsa, proposta que des del sindicat vam rebutjar i criticar des del principi ja que suposava una desregularització de les condicions objectives per entrar a la Borsa així com una burocratització de les tasques administratives en tot el procediment fins a la baremació final.

El temps ens dona la raó i la nova Borsa ha col·lapsat deixant a milers de substituts i substitutes sense un número baremat per mèrits i serveis prestats que els permeti optar en el procediment de les adjudicacions d´estiu a l'obtenció d´una vacant a jornada sencera o a mitja jornada.

 

És per això que USTEC.STEs (IAC) exigim al Departament d’Educació:

1. Baremació de totes les persones inscrites a la borsa fins al març de 2020 (comptant mèrits i temps prestats, si és el cas)

2. Obertura de la borsa com s’havia fet anteriorment (obertura ordinària a l’octubre i extraordinària al gener). Tal com vam plantejar en el seu moment a la Mesa Sectorial de Negociació, demanem la retirada d’aquesta proposta de funcionament de la borsa per tal de tornar a l´escenari d’una obertura regular en què es baremi segons els mèrits dels candidats i candidates i es publiquin les llistes un cop siguin definitives.

3. Simplificació de les adjudicacions d'estiu per col·lectius: d’una banda, donant opció a autoconfirmar-se (sense la necessitat del vistiplau de la direcció) i d’altra banda eliminant les propostes mitjançant entrevista. De manera que, aquesta simplificació permeti facilitar i agilitzar els tràmits perquè tant les persones que ja formen part de la borsa com les noves inscrites hi puguin participar.

 

USTEC·STEs (IAC)


 

Número de visites avui: -