Adults


DOGC: EDICTE de 5 de maig de 2022, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la quals’estableix el currículum de la formació instrumental per a les persones adultes en tràmit al Departamentd’Educació.

Proves de taules
 

BOE: Orden EFP/21/2022, de 13 de enero, por la que se autoriza la implantación de las enseñanzas de determinados ciclos formativos de formación profesional, cursos de especialización de formación profesional y el curso de acceso a los ciclos formativos de grado medio, en la modalidad a distancia,en el Centro Integrado de Enseñanzas Regladas a Distancia del Centro parala Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia.

El 80 % de tots els CFA de Catalunya demanen no fer la preinscripció presencial al mes de juny. USTEC·STEs (IAC) dóna suport a aquesta petició.
Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa en el tercer trimestre i l’avaluació  de l’alumnat que cursa ensenyaments en centres de formació d’adults davant la prolongació del període de confinament pel Covid 19

El Departament menysté l'Educació d'Adults de les comarques lleidatanes
Un sol tribunal d'accés als Cicles de Grau Superior per tota Lleida.

Signa en defensa de l'educació pública de les persones adultes

Concentració en defensa dels Centres de Formació de Persones Adultes davant del Departament d'Educació. Veure fotos
 

Recollida signatures: Salvem l'Educació Pública de les Persones Adultes

MESA DE L'EDUCACIÓ DE LES PERSONES ADULTES
JORNADA: L'Educació de Persones Adultes, perspectives de futurDivendres 13 de setembre, 9.45h Palau Alòs, Sant Pere més baix 55. Barcelona 

DOGC:  RESOLUCIÓN ENS/1403/2018, de 21 de junio, por la que se establece el currículum de lenguas extranjeras en los centros de formación de adultos del Departamento de Enseñanza.

Quins nous requisits haurà de tenir el professorat que imparteix COMPETIC?

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/771/2018, de 16 d'abril, per la qual es determinen els requisits que ha de tenir el professorat per impartir els ensenyaments COMPETIC en els centres de formació de persones adultes del Departament d'Ensenyament i s'estableix el període i el procediment d'acreditació d'aquest professorat en el cas que no tingui les titulacions requerides.
Número de visites avui: 1