Departament


27/01/22 Portal de centre - Instruccions per a l'avaluació de l'ESO i el batxillerat .Accés al document

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de gener
 

Ampliació del termini del concurs de mèrits per seleccionar director o director. Presentació de sol·licituds i lliurament del projecte de direcció: del dia 17 al 3 de febrer de 2022

19/01/22 Portal de centreLlista provisional del professorat amb projectes d’innovació pedagògica reconeguts amb dret a certificació per la seva participació en projectes Erasmus+.

Convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar direcció de centres. Presentació de sol·licituds i lliurament del projecte de direcció: del dia 17 al 31 de gener de 2022 , ambdós inclosos.

Portal de centre - Convocat el Programa d'Auxiliars de conversa: Presentació de sol·licituds fins al 31 de gener

Portal de centre - Convocatòria per formar part de les Unitats d'Acompanyament i Orientació (132 places). Obert el termini per la presentació de la sol·licitud telemàtica fins el 16 de gener de 2022

Portal de centre - Preincripció i matrícula: Avançament de les dates de presentació de sol·licituds 

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de desembre

Portal de centre - Oberta la inscripció per al curs de formació de directors i directores fins a l'11 de gener de 2022

Portal de centre - Concurs de mèrits per proveir tres llocs de treball vacants a la Inspecció, sol·licituds fins al 14 de desembre

Portal de centre - Estades a l'estranger per a alumnes d'FP (2021-2022). Termini per a la presentació de sol·licituds fins al 16 de desembre

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de novembre, inclou el retorn de la paga extraordinària de 2014

Portal de centre - Publicada la llista definitiva de persones admeses i excloses per passar a fase de concurs en el procés de selecció de mentors /es digitals

Publicada la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés de selecció de mentors/ores digitals.Termini de reclamacions: del 15 al 19 de novembre de 2021. Quan hagi finalitzat el període de reclamacions, es publicarà en un màxim de tres dies hàbils, la llista definitiva de persones admeses i excloses per passar a la fase de concurs. Accés a Portal de centre

Convocades 248 places de mentors digitals
Les places es cobriran mitjançant un procés selectiu entre el personal docent adscrit als centres titularitat del Departament que compleixi els requisits i hi participi. Les persones seleccionades ocuparan els llocs en comissió de serveis o adscripció provisional. Informació a Portal de centre. La presentació de sol·licituds finalitza el 8 de novembre

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes d'octubre

Publicat el resultat de les adjudicacions de la formació permanent de la XTEC. Accés a la consulta

Increment retributiu del 0,9% pel personal que ja no presta serveis

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de setembre (inclou l'increment retributiu del 0,9%, amb efectes retroactius des de l'1 de gener d'aquest 2021)

Informe sobre les titulacions requerides per accedir a les especialitats de (EES) Pedagogia Terapèutica, del cos de Mestres (597) i (PSI) Orientació Educativa, del cos de Secundària (590), a partir del curs 2022-2023

Portal de centre - Biblioteca: Novetats bibliogràfiques d'innovació educativa

Formació oberta - Oportunitats de finançament europeu en l’àmbit de l’educació. Accés a Portal de centre 

XTEC- Obertes les inscripcions per participar a les activitats formatives. Curs 2021-2022

XTEC - Oferta formativa: Inscripció (1r torn) oberta del 13 al 26 de setembre de 2021

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes d'agost

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de juliol
Publicada la Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2021-2022. Més informació.

Oferta extraordinària del curs de formació específic per a funcionaris en pràctiques. Edició Juny 2021

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de juny
Amb data 31 de maig, el Departament ens ha confirmat que la tutoria COVID es farà efectiva, per fi, a la nòmina de juny.
I també, com cada mes de juny, es reportarà la paga extraordinària.

XTEC - Formació d'estiu

Calendari escolar del curs 2021-2022

XTEC- Oferta formativa: Inscripció del 15 al 30 de maig

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de maig

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes d'abril

Portal de centre - EACAT - Millores en el formulari de tramesa genèrica

Portal de centre - Nou portal temàtic per a la tria d'estudis

Portal de centre - Oberta nova convocatòria del programa Erasmus + 2021 

El 2 d'abril entra en vigor la totalitat de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) i de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en allò relacionat amb l’actuació i el funcionament electrònic del sector públic.

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de març

Accés a Portal de centre - Dades obertes sobre l'oferta educativa dels estudis obligatoris per al curs 2021-2022

Convocatòria per participar als programes d’innovació pedagògica. El termini de presentació de les sol·licituds per participar en qualsevol dels programes d’innovació és fins al dia 12 de maig de 2021.
Més informació a Portal de centre

Concurs de trasllats - Publicació de la llista amb l'adjudicació provisional dels Cossos de mestres
Termini de presentació de reclamacions i desistiments: del 12 al 25 de març. Més informació

Concurs de trasllats - Incidència en la resolució provisional dels cossos d'ensenyaments secundaris. Portal de centre 
El problema afecta a les persones que han sol·licitat llocs de treball al País Valencià i no han obtingut destinació.
S'han realitzat les gestions corresponents amb el Ministeri, de manera que aquesta incidència es resolgui per a l'adjudicació definitiva. S’informarà a les persones afectades perquè, si ho creuen necessari, presentin la corresponent reclamació en el terminis establerts, és a dir, fins al 18 de març, inclòs.
Número de visites avui: -