Professorat interí

BORSA: Publicada la llista definitiva de persones admeses i excloses a la borsa de treball de personeal docent.Accés a l'aplicatiu
Nomenaments d'avui
Suspensió temporal del procediment d’oposicions
Suspenció temporal del procediment d’oposicions. 
Número de visites avui: 41